John Marshall International Quintet 17.05.2019

20.05.2019

John Marshall International Quintet
Fr 17. 05. 2019

John Marshall (tp, flg-hrn, voc), Chris Byars (ts), Vahagn Hayrapetyan (p), Stephan Kurmann (b), Egor Kryukovskikh (dr)

© Zbyszek Lewandowski / jazzzby.com